> Uncategorized > Wymagane badania w branży budowlanej

Wymagane badania w branży budowlanej

Posted on | Możliwość komentowania Wymagane badania w branży budowlanej została wyłączona

Spora większość ludzi niezwiązanych z branżą budowlaną zwyczajnie nie wie, czym zajmuje się laboratorium materiałów budowlanych. To miejsce wyposażone jest w zasadniczą normową aparaturę, najnowocześniejsze urządzenia , a dodatkowo sprzęt kontrolno-pomiarowy. Umożliwiają one m.in. badanie materiałów, surowców i wyrobów budowlanych pod katem ich zgodności z wymogami następujących standardów: PN- czyli polskie normy , a oprócz tego PN-EN-normy europejskie o statusie krajowym, polskim.

Badania złóż geologicznych z powodzeniem można przeprowadzić w laboratorium materiałów budowlanych. Dzięki najnowocześniejszemu sprzętowi dokonuje się tu analizy nie tylko cech mechanicznych, w jaki sposób również fizycznych i chemicznych takich materiałów jak m.in..: kruszywa, materiały kamienne, mineralne spoiwa budowlane (w tym cement ), spoiwa gipsowe i wapno budowlane. Warto podkreślić, że można przeprowadzić również badanie również surowców i wyrobów ceramicznych oraz tworzyw cementowych, które rozumie się jako beton łatwy, ogniotrwały i beton komórkowy (zobacz badania: badania geologiczne).

Dlaczego badania w budownictwie są tak istotne? Niezwykłej precyzji analiz wymaga nadzór budowlany. Para się on nie tylko nadzorowaniem procesów budowlanych, jak również ichniejszym kontrolą (zobacz: obsługa budowy). Do głównych obowiązków tego organu powinno się również nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego , a oprócz tego wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych przez prawo budowlane. Do najpowszechniejszej sprawdzeniu należy sprawdzanie zgodności zagospodarowania terenu z istniejącymi planami budowlanymi.

Więcej: laboratorium materiałów budowlanych.

» Tags: , ,

Comments are closed .